De U-pas in Utrecht

PERSBERICHT 17-05-2017: Utrecht start met proef huurkorting

U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt. Deze proef werd eind vorig jaar al aangekondigd rond het tekenen van de prestatieafspraken 2017-2020 tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Omdat deze manier van lastenverlaging nieuw is en nog nergens anders in Nederland wordt uitgevoerd, nam de voorbereiding wat langer in beslag dan ingeschat. De korting kan oplopen tot 100 euro per maand.

De gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest hebben met de huurderorganisaties de handen ineen geslagen om huurders met lage inkomens een steuntje in de rug te geven bij het betalen van de huur. De korting kan gelden voor enkele duizenden Utrechters. Huishoudens met één of twee personen kunnen korting krijgen bij een netto/kale huur tussen de 592,55 en 710,68 euro, meerpersoonshuishoudens bij een netto/kale huur tussen de 635,05 en 710,68 euro.

Huurders met een U-pas die een woning huren van de hierboven genoemde corporaties krijgen de komende weken een brief van het U-pasbureau. Hierin staat onder welke voorwaarden zij in aanmerking kunnen komen voor huurkorting. De U-pas is een gratis meedoen-pas voor Utrechters met een inkomen tot 125 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Lagere woonlasten voor meer huurders

Voor Utrechters met een laag inkomen is het niet altijd eenvoudig om rond te komen. Een hoge huur helpt daar niet bij. Er zijn allerlei redenen waarom mensen moeite hebben om hun huur te betalen. Zo kan hun inkomen gedaald zijn of huren ze een te dure woning. Om de problemen die zo ontstaan op te lossen, zijn de afgelopen jaren al maatregelen genomen. Zo hebben gemeente en corporaties afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en houden corporaties op eigen initiatief de huurprijzen laag.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen met een laag inkomen geen huurwoning meer huren die niet past bij hun inkomen. Mensen konden vóór die datum wel een woning accepteren waarvan de huur te hoog was voor hun inkomen. Huurders op bijstandsniveau kregen ter compensatie een bijdrage uit het Woonlastenfonds, die nu wordt afgebouwd. Met de nieuwe proef huurkorting komt een grotere groep huurders in aanmerking voor lagere woonlasten. 

Financiering

Vanuit de vernieuwde armoedeaanpak steekt de gemeente 2 miljoen euro in deze proef. De rest van het benodigde geld, naar schatting nog eens 1,5 miljoen euro, wordt door de corporaties betaald. De proef duurt twee jaar, wordt tussentijds geëvalueerd en bij positieve resultaten voortgezet. 


Veel gestelde vragen over huurkorting

 1. Ik heb een brief ontvangen van het U-pas bureau over de huurkorting. Waar gaat die brief over?U hebt een brief ontvangen omdat u een U-pas hebt en een woning huurt bij een woningcorporatie die deelneemt aan de proef huurkorting. Wij vragen u om toestemming om gegevens aan de woningcorporatie door te geven. Met die gegevens weet de woningcorporatie of u recht hebt op huurkorting.
 2. Waarom wordt deze proef gedaan?
  De gemeente en de corporaties vinden het belangrijk dat Utrechters betaalbaar wonen. Daarom wordt huurkorting gegeven aan mensen die relatief veel huur betalen en een laag inkomen hebben. 
 3. Wat is huurkorting?
  Huurkorting is korting op de huur voor mensen met een U-pas die een hoge huur betalen. Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hebt u misschien tijdelijk recht op korting op de huur. Dit is een proef die 2 jaar duurt en ingaat op 1 september 2017.
 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om huurkorting te krijgen?
  • U huurt een sociale huurwoning van Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal of SSH.
  • U huurde de woning al voor 2016.
  • U hebt een U-pas.
  • U bent hoofdhuurder van de woning
  • De netto huur (of kale huur) is hoger dan de maximaal passende huur. Netto huur of kale huur is de huur zonder de servicekosten en bijkomende kosten. Kijk voor meer uitleg bij de vraag: Wat is mijn maximaal passende huur?
  • Uw woning is niet te groot voor uw situatie. Bent u alleen of met 2 personen en woont u in een woning met 5 kamers of meer, dan krijgt u geen huurkorting. U kunt echter wel in aanmerking komen voor urgentie als u weinig inschrijftijd heeft. Om dit te kunnen bepalen vragen we u wel om de gemeente toestemming te geven uw gegevens uit te wisselen met de corporaties. Kijk voor meer informatie bij de vraag: wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
  • U geeft de gemeente toestemming om gegevens aan uw woningcorporatie door te geven, óf u toont zelf aan bij uw woningcorporatie dat u voldoet aan de voorwaarden
 5. Waarvoor geef ik toestemming?
  De woningcorporatie waarbij u de woning huurt weet niet of u een U-pas hebt en hoeveel mensen in uw huis wonen. De gemeente heeft die gegevens wel. Met uw toestemming kan de gemeente die gegevens doorgeven aan uw woningcorporatie. Dan kan de woningcorporatie bepalen of u in aanmerking komt voor huurkorting.
 6. Voor hoelang geef ik toestemming?
  Als u toestemming geeft is dat voor 2 jaar. De gemeente geeft twee keer gegevens door aan de woningcorporatie. De eerste keer geeft de gemeente uw gegevens door nadat u toestemming hebt gegeven. Dan weet de woningcorporatie of u recht hebt op huurkorting van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Volgend jaar geeft de gemeente nog een keer uw gegevens door. Dan weet uw woningcorporatie of u recht hebt op huurkorting van 1 september 2018 tot 1 september 2019.
 7. Wat geeft de gemeente precies door aan de woningcorporatie?
  De gemeente geeft het volgende door:
  • uw adres;
  • dat u een U-pas hebt;
  • het aantal bewoners op uw adres
 8. Ben ik verplicht om toestemming te geven?
  Nee, u bent dat niet verplicht. Als u toestemming geeft krijgt u automatisch bericht van uw woningcorporatie of u korting krijgt. Dan hoeft u niets te regelen.
 9. Ik wil geen toestemming geven en het zelf regelen met de woningcorporatie. Kan dat ook?
  Ja, dat kan. Als u geen toestemming geeft kunt u zelf contact opnemen met de woningcorporatie om uw gegevens door te geven. U moet dan een uittreksel uit het bevolkingsregister waar uit blijkt hoeveel mensen op uw adres wonen en uw U-pas laten zien. Het kan zijn dat uw woningcorporatie nog andere informatie vraagt.
 10. Kan ik mijn toestemming ook weer intrekken?
  Ja, u kunt de toestemming die u hebt gegeven ook weer intrekken, als u niet meer wil dat de gemeente uw gegevens doorgeeft aan uw corporatie. Dat doet u door een e-mail of brief te sturen naar het U-pasbureau. De contactgegevens vindt u op www.u-pas.nl.
 11. Wat is een sociale huurwoning?
  Het gaat om woningen met een sociaal huurcontract. Woningen met een vrije sector huurcontract zijn uitgesloten van huurkorting.
 12. Wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
  Als uw huishouden uit 1 of 2 personen bestaat en u huurt een 5 kamerwoning of groter, dan komt u niet in aanmerking voor de huurkorting. U woont dan eigenlijk in een te grote woning. Als u verhuist naar een kleinere, goedkopere woning kunt u beter passend wonen. Als u weinig inschrijftijd heeft kunt u in aanmerking komen voor een urgentie. Om te kunnen bepalen of u dit voor u van toepassing is, vragen wij u wel om de gemeente toestemming te geven om uw gegevens uit te wisselen.
 13. Wanneer hoor ik of ik huurkorting krijg?
  In augustus 2017 krijgt u een brief van uw woningcorporatie. Daar staat in of u huurkorting krijgt en zo ja, hoeveel.
 14. Kan ik al eerder te weten komen of ik huurkorting krijg?
  Nee, de woningcorporatie laat dit in augustus aan u weten. Het heeft geen zin om eerder aan uw woningcorporatie te vragen of u huurkorting krijgt. Zij kunnen dat niet eerder vertellen dan dat u de brief krijgt. De corporaties moeten eerst alle gegevens controleren.
 15. Hoeveel huurkorting kan ik krijgen?
  Als uw netto huur te hoog is voor uw inkomen en gezinssituatie krijgt u korting. De huurkorting is het verschil tussen uw huidige huur en de voor u geldende maximale passende huur. Rekenvoorbeeld: Uw huur is € 650. U woont alleen. Daarom is uw maximale passende huur € 592,55. Uw huurkorting is € 650 - € 592,55 = € 57,45
 16. Vanaf wanneer krijg ik de huurkorting?
  Als u in aanmerking komt voor huurkorting gaat deze in op 1 september 2017. 
 17. Hoe lang kan ik de huurkorting krijgen?
  Als u huurkorting krijgt is dat voor een jaar, van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Na een jaar vraagt de woningcorporatie bij de gemeente op of u nog steeds een U-pas hebt en wat op dat moment de maximaal passende huur is. Als u nog steeds een U-pas hebt en de huurprijs is nog boven de grens, dan wordt uw huurkorting verlengd met een jaar, vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019.
 18. Wat gebeurt er na 2 jaar (na 1 september 2019)?
  Het is nog niet zeker of de huurkorting na 2 jaar doorgaat of stopt. Deze regeling is nieuw. Er is nog geen andere gemeente waarin regeling is ingevoerd. Daarom doen we eerst een proef van 2 jaar met deze huurkorting. Na 2 jaar onderzoeken we of de regeling wel of niet goed werkt. Daarna bepalen we of we hier wel of niet mee door gaan. 
 19. Ik heb huurtoeslag. Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen?
  Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Dus als u huurkorting krijgt moet u dat aan de Belastingdienst Toeslagen doorgeven. U kunt dat pas doen als u bericht hebt gekregen van uw woningcorporatie. U geeft dit online door via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).
 20. Als ik huurkorting krijg, krijg ik dan een lager bedrag aan huurtoeslag?
  In deze situaties gaat uw huurtoeslag omlaag door de huurkorting:

  • U woont alleen
  • U woont met meerdere mensen in een huis, waarvan er minimaal 1 ouder is dan de AOW-leeftijd of een handicap heeft. Dit komt omdat u huurtoeslag ontvangt over de huur boven de € 592,55 of € 635,05. In deze situaties heeft de huurkorting geen gevolgen voor uw huurtoeslag.  
  • U woont met meerdere mensen en niemand in uw huishouden is ouder dan de AOW-leeftijd of heeft een handicap
   Dit komt omdat u al geen huurtoeslag ontvangt over de huur boven de € 592,55 of € 635,05.

 21.  Als ik door de huurkorting een lager bedrag aan huurtoeslag krijg, heb ik dan nog voordeel?
  Ja, u hebt altijd voordeel van de korting. Over het deel van uw huur waar korting over gegeven kan worden zou u maximaal 40% huurtoeslag kunnen krijgen.  Rekenvoorbeeld: U bent alleenstaand en u krijgt € 50 korting Uw huurtoeslag gaat omlaag met 40% van € 50 = € 20 euro per maand. Uw voordeel: € 50 - € 20 = € 30
 22. Wat is mijn maximaal passende huur?
  Dat hangt af van uw gezinssituatie. Als u met 1 of 2 personen in het huis woont, is dit € 592,55. Woont u met 3 of meer personen dan is dit € 635,05.
 23. Waar kan ik zien wat mijn netto of kale huur is?
  Op de laatste brief over de huurverhoging kunt u zien wat de hoogte van uw netto (ook wel kale) huur is. In april heeft u een dergelijke brief van uw corporatie ontvangen.

 


18 jaar of ouder: U-pasbudget €120
Dit is een persoonlijk budget dat u tijdens het U-pasjaar kunt besteden aan sportieve of culturele activiteiten. Aan welke activiteiten  Het U-pasjaar loopt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Het U-pasbudget is persoonsgebonden: dit betekent dat u het bedrag alleen voor uzelf kunt gebruiken.

Los van het budget krijgt u met de U-pas regelmatig korting op activiteiten. Bijvoorbeeld op een bibliotheekabonnement of theater- of bioscoopbezoek. Houd ook onze tijdelijke acties op de website in de gaten.


Kinderen van 0 tot en met 17 jaar: het U-pas Kindpakket
Het U-pas Kindpakket kent 4 leeftijdsgroepen met verschillende budgetten:

0 t/m 3 jaar € 150
4 jaar t/m groep 8 basisschool € 275 
start eerste klas voortgezet onderwijs  € 575
overig vmbo, havo, vwo, mbo t/m 17 jaar € 325 

Het Kindpakket kunt u besteden aan sport-, cultuur- en schoolactiviteiten of aan een fiets. Voor kinderen van 4 jaar en ouder bedraagt de maximale vergoeding voor een fiets € 180*. Kinderen die voor het eerst naar de eerste klas van de middelbare school gaan, kunnen hun budget ook besteden aan een computer, laptop of tablet. De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 200*. Let op! U kunt de fiets en computer/laptop/tablet uitsluitend kopen in de winkel(s) die u vindt in het aanbod. Zoek hiervoor op 'Fietsenwinkel' of 'Computerwinkel'. (* zelf bijbetalen mogelijk)

Wilt u het Kindpakket besteden aan schoolactiviteiten (alleen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs), zoals excursies, schoolkamp of schoolreisjes? Dit werkt als volgt:
   • De school regelt de activiteit
     • Uw kind laat zijn U-pas op school zien 
        • U overlegt met de school hoeveel budget u wilt gebruiken voor schoolactiviteiten
        • De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van uw kind
        • U ontvangt van Bureau U-pas per mail of sms een bevestiging van de declaratie


Eettafels voor 45-plussers
Bent u 45 jaar of ouder en vindt u het leuk om samen met anderen te eten? Dan kunt u met de U-pas gebruik maken van de Eettafels, altijd met € 2 korting. Ga hiervoor naar aanbod en zoek op 'Eettafels'.


Meedoen met de U-pas: hoe werkt het?

• Ga naar aanbod en bekijk het overzicht
• Kies uw activiteit**
• Ga naar de aanbieder van uw keuze en toon uw U-pas
• Overleg met de aanbieder hoeveel budget u kunt gebruiken en of u zelf nog moet bijbetalen
• De aanbieder declareert het afgesproken bedrag op uw U-pas
• U ontvangt van Bureau U-pas per mail of sms een bevestiging van de declaratie

(** Wilt u meedoen aan een leuke cursus, sport of andere activiteit die u niet tegenkomt in het U-pas aanbod? Laat het ons weten en stuur een e-mail met de gegevens van de club of organisatie.)