Bijna duizend U-pashouders krijgen per 1 september huurkorting

Op vrijdag 1 september feliciteren  wethouder Paulus Jansen (Wonen) en vice-voorzitter Marije Eleveld van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) een huurder van woningcorporatie Bo-Ex met  de eerste huurkorting die voorkomt uit de Proef  Huurkorting. Deze manier van lastenverlaging is nieuw  en wordt nog nergens anders in Nederland op deze wijze  uitgevoerd.

Na een oproep in mei 2017 van de gemeente Utrecht, corporaties en huurderorganisaties aan U-pashouders met een hoge huur, komen er nu bijna 1.000 huurders in aanmerking voor de korting. Dit aantal loopt nog op, omdat huurders nog steeds korting kunnen aanvragen  bij de corporaties. De korting bedraagt gemiddeld  51 euro per maand en kan oplopen tot 100 euro per maand.

Proef Huurkorting

De Proef Huurkorting werd eind vorig jaar al aangekondigd rond het tekenen van de prestatieafspraken 2017-2020. Gemeente Utrecht, corporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest en huurdersorganisaties zijn deze proef  gestart om huurders met een laag inkomen en een hoge huur een steuntje in de rug te geven. Door forse huurstijgingen in de afgelopen jaren woonde een aantal huishouders met lage inkomens niet meer passend.

Huishoudens met één of twee personen kunnen korting krijgen bij een netto/kale huur tussen de 592,55 en 710,68 euro, meerpersoonshuishoudens bij een netto/kale huur tussen de 635,05 en 710,68 euro.

Veel gestelde vragen over huurkorting

·         Waarom wordt deze proef gedaan?

De gemeente en de corporaties vinden het belangrijk dat Utrechters betaalbaar wonen. Daarom wordt huurkorting gegeven aan mensen die relatief veel huur betalen en een laag inkomen hebben. 

·         Wat is huurkorting?
Huurkorting is korting op de huur voor mensen met een U-pas die een hoge huur betalen. Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hebt u misschien tijdelijk recht op korting op de huur. Dit is een proef die 2 jaar duurt en ingaat op 1 september 2017. 
 

  • Wat moet ik doen om korting aan te vragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw corporatie. Zij kunnen u vertellen welke informatie er nodig is.

·         Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om huurkorting te krijgen?

1.    U huurt een sociale huurwoning van Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal of SSH.
2.    U huurde de woning al voor 2016.
3.    U hebt een U-pas.
4.    U bent hoofdhuurder van de woning
5.    De netto huur (of kale huur) is hoger dan de maximaal passende huur. Netto huur of kale huur is de huur zonder de servicekosten en bijkomende kosten. 
Kijk voor meer uitleg bij de vraag: Wat is mijn maximaal passende huur?
6.    Uw woning is niet te groot voor uw situatie. Bent u alleen of met 2 personen en woont u in een woning met 5 kamers of meer, dan krijgt u geen huurkorting. Eventueel kunt u in aanmerking komen voor een urgentie. Als u de gemeente toestemming geeft om uw gegevens uit te wisselen, dan wordt u automatisch geïnformeerd over de wijze waarop urgentie kunt aanvragen.  Kijk voor meer informatie bij de vraag: wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
7.    U geeft de gemeente toestemming om gegevens aan uw woningcorporatie door te geven, óf u toont zelf aan bij uw woningcorporatie dat u voldoet aan de voorwaarden
 

·         Wat is een sociale huurwoning?
Het gaat om woningen met een sociaal huurcontract. Woningen met een vrije sector huurcontract zijn uitgesloten van huurkorting.

·         Wat is mijn maximaal passende huur?
Dat hangt af van uw gezinssituatie. Als u met 1 of 2 personen in het huis woont, is dit € 592,55. Woont u met 3 of meer personen dan is dit € 635,05. 

·         Waar kan ik zien wat mijn netto of kale huur is?
Op de laatste brief over de huurverhoging kunt u zien wat de hoogte van uw netto (ook wel kale) huur is. In april heeft u een dergelijke brief van uw corporatie ontvangen.

  • Wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
          Als uw huishouden uit 1 of 2 personen bestaat en u huurt een 5 kamerwoning of groter, dan komt u niet in aanmerking voor de huurkorting. U woont dan eigenlijk in een te grote woning. Een kleinere en goedkopere huurwoning zou beter passen bij uw inkomen. U zou kunnen besluiten om naar een kleinere woning te verhuizen. Dit kan als u voldoende inschrijftijd heeft. Als u ouder bent dan 65 jaar heeft u, door de voorrangsregeling voor 65-plusser, ook voldoende kans om binnen 6 maanden een kleinere woning te vinden. Is uw inschrijftijd bij Woningnet korter dan 7,5 jaar en bent u jonger dan 65 jaar? Dan kunt u een urgentie krijgen voor een appartement vanaf de eerste verdieping binnen de gemeente Utrecht.  

·         Wanneer hoor ik of ik huurkorting krijg?

In augustus 2017 ontvingen de eerste huurders een brief van uw woningcorporatie. Daar staat in of de huurder korting krijgt en zo ja, hoeveel.
Als u nu korting aanvraagt, krijgt u  zo spoedig mogelijk bericht van uw corporatie.

·         Hoeveel huurkorting kan ik krijgen? 
Als uw netto huur te hoog is voor uw inkomen en gezinssituatie krijgt u korting. De huurkorting is het verschil tussen uw huidige huur en de voor u geldende maximale passende huur. 

Rekenvoorbeeld: 
Uw huur is € 650. U woont alleen. Daarom is uw maximale passende huur € 592,55.
Uw huurkorting is € 650 - € 592,55 = € 57,45

·         Vanaf wanneer krijg ik de huurkorting?
Een grote groep krijgt vanaf 1-9-2017 korting. Huurders die de korting later aanvragen krijgen deze vanaf de maand na de aanvraag. 

·         Hoe lang kan ik de huurkorting krijgen?
Als u huurkorting krijgt is dat eerst voor maximaal een jaar, tot 1 september 2018. Na een jaar vraagt de woningcorporatie bij de gemeente op of u nog steeds een U-pas hebt en wat op dat moment de maximaal passende huur is. Als u nog steeds een U-pas hebt en de huurprijs is nog boven de grens, dan wordt uw huurkorting verlengd met een jaar, vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019.

·         Wat gebeurt er na 2 jaar (na 1 september 2019)?
Het is nog niet zeker of de huurkorting na 2 jaar doorgaat of stopt. Deze regeling is nieuw in Nederland. Daarom doen we eerst een proef van 2 jaar met deze huurkorting. Na 1,5 jaar onderzoeken we of de regeling wel of niet goed werkt. Daarna bepalen we of we hier wel of niet mee door gaan.

·         Mogen de Utrechtse corporaties wel tijdelijk korting geven?
(dit nav de antwoorden van de minister op 21-8-2017 op kamervragen over de eenmalige korting van corporatie Zeeuwland)
De Utrechtse proef met huurkorting is heel anders dan de situatie bij Zeeuwland. Zeeuwland was voornemens om alle huurders generiek eenmalig korting te geven.

De Utrechtse corporaties geven gericht korting aan huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur. Tussentijds wordt gecontroleerd of de huurders nog aan de voorwaarden voldoen. De proef met tijdelijke huurkorting is door de corporaties voorgelegd aan de Autoriteit Wonen, die groen licht gaf.

·         Ik heb huurtoeslag. Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen? 
Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Dus als u huurkorting krijgt moet u dat aan de Belastingdienst Toeslagen doorgeven. U kunt dat pas doen als u bericht hebt gekregen van uw woningcorporatie. U geeft dit online door via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon0800 - 0543 (gratis).
 

·         Als ik huurkorting krijg, krijg ik dan een lager bedrag aan huurtoeslag? 
In deze situaties gaat uw huurtoeslag omlaag door de huurkorting
- U woont alleen
- U woont met meerdere mensen in een huis, waarvan er minimaal 1 ouder is dan de AOW-leeftijd of een handicap heeft.

Dit komt omdat u huurtoeslag ontvangt over de huur boven de € 592,55 of € 635,05.

In deze situaties heeft de huurkorting geen gevolgen voor uw huurtoeslag. 
- U woont met meerdere mensen en niemand in uw huishouden is ouder dan de AOW-leeftijd of heeft een handicap. Dit komt omdat u al geen huurtoeslag ontvangt over de huur boven de € 592,55 of € 635,05.

Rekenvoorbeeld: 
U bent alleenstaand en u krijgt € 50 korting
Uw huurtoeslag gaat omlaag met 40% van € 50 = € 20 euro per maand. 
Uw voordeel: € 50 - € 20 = € 30 per maand

·         Als ik door de huurkorting een lager bedrag aan huurtoeslag krijg, heb ik dan nog voordeel?
Ja, u hebt altijd voordeel van de korting. Over het deel van uw huur waar korting over gegeven kan worden zou u maximaal 40% huurtoeslag kunnen krijgen.