Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Aanvragen & verlengen

Ontvang je een uitkering (Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz) van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht? Of van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht? Dan krijg je automatisch binnen 12 weken ná toekenning van de uitkering een U-pas thuisgestuurd.

Ontvang je een uitkering van Sociale Zaken van de gemeente De Bilt, dan moet je zelf een aanvraag indienen.

Ja, wij kijken bij beoordeling van de aanvraag naar het inkomen van het jaar voorafgaand aan het U-pasjaar. Vraag je een U-pas aan voor het pasjaar 2024-2025, dan stuur je ons de jaaropgave(n) van 2023.

Let op! Voor het beoordelen van de U-pas aanvraag of verlengingsaanvraag moet je de jaaropgave(n) van een werkgever en/of uitkeringsinstantie bijvoegen. Dit zijn geldige bewijsstukken van inkomen. Een inkomensverklaring van de Belastingdienst geldt niet als geldig inkomensbewijs.

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen toetsen we je aanvraag zo snel mogelijk. Je ontvangt uiterlijk binnen acht weken bericht of je aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Ja, als je je aanvraag via de U-paswebsite hebt ingediend, ontvang je per e-mail informatie over je aanvraag, je bewijsstukken en wanneer de aanvraag verwerkt is.

Onder je inkomen valt salaris, maar ook een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie.

Als bewijs van je inkomen geldt:

 • Een kopie van de jaaropgave(n) van je salaris
 • Een kopie van de jaaropgave(n) van je uitkering (WW, ZW, WIA, WAO, WGA, Wajong)
 • Een kopie van de jaaropgave(n) van je AOW-uitkering of pensioen (AOW én aanvullend pensioen)
 • Als je als zelfstandige werkzaam bent: de meest recente/definitieve belastingaanslag en een ingevulde belastingaangifte of jaarrekening 2023
 • Als je partneralimentatie ontvangt: kopieën van bankafschriften met de ontvangen alimentatie van de laatste drie maanden
 • Heb je geen van bovengenoemde en sinds kort (variabele) inkomsten, stuur dan de laatste 3 inkomensbewijzen/ loonstroken mee.

Ja, je moet voldoende postzegels op je aanvraag plakken. Stuur je aanvraag naar:

U-pasbureau
Postbus 64
3620 AB Breukelen

Had je vorig pasjaar een U-pas en ben je voor 1 juli 2024 18 jaar geworden? Dan wordt je U-pas niet automatisch verlengd op het inkomen van je ouders. Je moet zelf een compleet nieuwe U-pasaanvraag doen en een geldige jaaropgave of 3 meest recente inkomensbewijzen toevoegen.

Ben je voltijd student? Dan heb je geen recht op een U-pas, tenzij je zelf kinderen hebt.

Heb je geen inkomen?
Dan voeg je bij je aanvraag een schriftelijke verklaring, ondertekend en gedateerd van de woonsituatie (thuiswonend, onderhouden door ouders/verzorgers).

Ben je een middelbare scholier?
Dan stuur je ook een verklaring/bewijs van de middelbare school mee met je aanvraag.

Uitzonderingen
Je kunt wel een aanvraag doen wanneer een van onderstaande situaties op jou van toepassing is:

 • Je ontvangt geen inkomen en woont nog bij je ouder(s)/verzorger(s);
 • Je ontvangt studiefinanciering én hebt thuiswonend(e) kind(eren) waarvoor je kinderbijslag ontvangt;
 • Je hebt een laag inkomen (bekijk de inkomensgrenzen hieronder);
 • Je volgt een deeltijd studie/opleiding.


Om de U-pas aan te vragen, vul je het online aanvraagformulier in. Daar kun je alle bewijsstukken van je inkomen uploaden.

Ben je niet in staat om een aanvraag via internet in te dienen? Vul dan het aanvraagformulier op papier in. Deze haal je bij de één van de sociale partners of download het aanvraagformulier hier. Stuur het ingevulde formulier, samen met bewijsstukken van je inkomen, naar:

U-pasbureau
Postbus 64
3620 AB Breukelen

Meer informatie

Ja, er zijn maatwerkaanvragen mogelijk. Ontvang je per jaar meer dan de gestelde inkomensgrens én is een van onderstaande situaties op jou (of jouw gezin) van toepassing? Dan kun je voor jou en je eventuele gezinsleden een U-pas aanvragen:
\

 • Je zit in de schuldsanering (WSNP) of hebt een minnelijke schuldregeling.
 • Je inkomen is in de laatste 3 maanden tot onder de inkomensgrens gedaald.
 • Je hebt blijvend moeite met rondkomen, door aanhoudende hoge lasten of bijzondere omstandigheden.

 • Om de U-pas aan te vragen, vul je het online aanvraagformulier in. Daar kun je alle bewijsstukken van je inkomen uploaden. Lukt het je niet om een aanvraag via het internet te doen? Vul dan het aanvraagformulier op papier in. Deze haal je bij de één van de sociale partners of download het aanvraagformulier op de website. Stuur het ingevulde formulier samen met bewijsstukken van je inkomen naar:

  U-pasbureau
  Postbus 64 3620
  AB Breukelen
Meer informatie

Jij (en je gezin) kunt in aanmerking komen voor een U-pas, wanneer je inkomen valt onder de inkomensgrens uit het schema hieronder. De inkomensgrens is afhankelijk van je gezinssamenstelling:Let op!

 • Ben je toegelaten tot Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen of een minnelijke schuldregulering, waardoor je inkomen lager is dan de in het schema aangegeven inkomensgrens? Dan kun jij (en je gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.
 • Is je inkomen de laatste drie maanden tot onder de inkomensgrens gedaald? Dan kun jij (en je gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.
 • Heb je blijvend moeite met rondkomen? Bijvoorbeeld door aanhoudende, hoge lasten of bijzondere omstandigheden. Dan kun jij (en je gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.

  Vraag de U-pas hier aan, daar zie je welke inkomensbewijzen je moet meesturen bij je aanvraag.
Vraag de U-pas aan

Ja, dat kan. Als je de aanvraag online doet kun je direct digitale bewijsstukken van je jaarinkomen meesturen. Maak vooraf een foto of scan van de gevraagde bewijsstukken, zodat je deze bij je aanvraag kunt uploaden. Je kunt alleen pdf- of jpg-bestanden uploaden.

Let op! Je kunt geen aanvragen indienen via je smartphone.

Meer informatie

Nee, tegen een afwijzing voor de U-pas is geen bezwaar mogelijk. Je kunt wel een verzoek doen voor een herbeoordeling.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een U-pas vind je hier.

Neem eerst contact op met het U-pasbureau. Je krijgt dan uitleg over onze beslissing en antwoord op je vragen. Stuur daarvoor een mail naar: pasaanvragen@u-pas.nl. In de mail geef je aan waarom je het niet eens bent met de afwijzing. Je kunt ook aanvullende informatie geven die belangrijk is voor het beoordelen van je aanvraag. Wil je telefonische toelichting op jouw afwijzing? Bel dan naar 088 - 6006300.

Ben je het hierna nog steeds niet eens met onze beslissing? Stuur dan per brief een verzoek voor een herbeoordeling. Dit kan niet per mail. Doe dit binnen 6 weken na de dag van verzending van onze beslissing.

In de brief neem je op:

 • je naam en adres
 • je telefoonnummer
 • de datum
 • een korte omschrijving van onze beslissing
 • de reden waarom je een verzoek voor een herbeoordeling doet
  Onderteken de brief!

  Je stuurt de brief naar:
  College van burgemeester en wethouders
  Werk en Inkomen
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Let op: Dit proces (zoals hierboven beschreven) geldt alleen voor inwoners in de gemeente Utrecht, Vleuten, De Meern en Oud Zuilen. Woon je in De Bilt, Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht? Kijk dan in de brief of de mail die je hebt ontvangen over je afwijzing hoe je een herbeoordeling kunt aanvragen.

Als je sinds kort een laag inkomen hebt, kun je een U-pasaanvraag doen. Stuur bij je aanvraag de inkomensbewijzen (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties) van de laatste 3 maanden mee als bewijsstukken.

Vraag de U-pas aan

Meer informatie over het aanvragen en gebruik van de U-pas lees je in de speciale flyer.

Bekijk de flyer

Ga naar het contactformulier en kies voor het onderwerp 'missende gezinsleden'. Vul de gevraagde gegevens in.

Open het contactformulier

Het adres waar je ingeschreven staat, is het geldende adres en geef je door tijdens je aanvraag. Het adres waar je daadwerkelijk verblijft, kan wél worden opgegeven als postadres.

Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het U-pasjaar 2024-2025 kun je de U-pas aanvragen tot en met 27 mei 2025. Aanvragen die op die datum niet compleet zijn worden niet meer behandeld voor het huidige pasjaar. Aanvragen die wij na 27 mei 2025 ontvangen, leiden tot een eventuele toekenning van de U-pas 2025-2026.

Je verlenging regel je het snelst in je Mijn U-pas account. Heb je nog geen Mijn U-pas aangemaakt? Klik dan rechtsboven op 'Inloggen' en klik op ‘Meld je aan’. Maak een account aan met je pasnummer en geboortedatum. Het pasnummer vind je achterop de pas.

Log dan in op je Mijn U-pas via de website of de App en klik op de knop ‘Verleng’ direct onder jouw pas.

Controleer je gegevens (en die van je gezinsleden) en wijzig deze indien van toepassing. Upload het nieuwe inkomensbewijs. (Bijv. Jaaropgave 2023). De overige geldende inkomensbewijzen vind je [onder de veelgestelde vragen](www.u-pas.nl/veelgestelde-vragen): ‘Wat zijn geldige bewijsstukken van mijn inkomen?’ op de website.