Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Tegoed besteden
BS De Fakkel

BS De Fakkel

De Fakkel is een basisschool die veel waarde hecht aan de principes van Helen Parkhurst: ‘vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking’. Principes die passen bij een school voor Daltononderwijs. Met plezier naar school gaan en je eigen veilige plekje vinden is tevens belangrijk voor de school.

Ook gebruik maken van deze actie?

Aanvragen of verlengen

Heb jij een pas met tegoed?

Je kunt bij BS De Fakkel je volledige nog beschikbare tegoed besteden.
Waar
Nolenslaan 33 A
3515VB Utrecht
Routebeschrijving
Duur van de actie
Deze actie is geldig van 30-06-2024 t/m 30-06-2025