Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Tegoed besteden
IKC De Fonkeling

IKC De Fonkeling

IKC de Fonkeling is gebaseerd op een katholieke grondslag en algemene katholieke beginselen. We hebben toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis. We garanderen het effectief leren, zijn continu bezig met vernieuwing en verbetering van het onderwijs en richten ons in ons onderwijs op drie gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling (ik) en de ontwikkeling als burger (wij).  Ieder kind ontvangt een goed aanbod en wordt begeleid naar eigen behoefte. 

Ook gebruik maken van deze actie?

Aanvragen of verlengen

Heb jij een pas met tegoed?

Je kunt bij IKC De Fonkeling je volledige nog beschikbare tegoed besteden.
Waar
Doyennéperenlaan 1
3452 EC Vleuten
Routebeschrijving
Duur van de actie
Deze actie is geldig van 30-06-2024 t/m 30-06-2025