Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Tegoed besteden
OBS Voordorp

OBS Voordorp

Jij en je kind zijn van harte welkom op onze openbare school, die ligt in de gezellige, veilige wijk Voordorp. OBS Voordorp is een moderne en open school. De ouderraad van de openbare basisschool Voordorp is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdragen en bijdragen voor schoolreisjes.

Ook gebruik maken van deze actie?

Aanvragen of verlengen

Heb jij een pas met tegoed?

Je kunt bij OBS Voordorp je volledige nog beschikbare tegoed besteden.
Waar
Ché Guévarastraat 15
3573BK Utrecht
Routebeschrijving
Duur van de actie
Deze actie is geldig van 30-06-2024 t/m 30-06-2025