Nieuw: gezinstegoed

Het bij elkaar optellen van de tegoeden van de U-passen van alle kinderen binnen één gezin

Vanaf 1 juli 2021, de start van het nieuwe pasjaar, mag je de tegoeden van alle kinderen binnen één gezin bij elkaar optellen. Dit heet het gezinstegoed. Dit geldt voor alle gezinnen met kinderen t/m 17 jaar in alle U-pasgemeenten. 

Goed om te weten: het tegoed voor volwassenen (18+) blijft strikt persoonlijk. Dit tegoed kun je dus alleen aan activiteiten voor jezelf besteden. 

Hoe werkt het gezinstegoed?
Ieder kind krijgt een eigen U-pas, maar het beschikbare tegoed kan worden besteed aan alle kinderen in het gezin. Je mag de tegoeden dus bij elkaar optellen (combineren). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een duurdere schoolreis en/of lidmaatschap van een sportvereniging te betalen uit het U-pastegoed.

Wat zijn de voordelen van het gezinstegoed?

  • Voor kinderen wonend in Utrecht met een geldige U-pas zijn er geen regels meer voor het kopen van een fiets, laptop of computer en het betalen van schoolkosten met het tegoed. Je hoeft dus geen rekening te houden met hoe vaak je iets mag aanschaffen, leeftijdsgrenzen of een maximum bedrag.
  • Voor kinderen wonend in de Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht zijn er geen regels meer voor het betalen van schoolkosten met het tegoed. Voor de aanschaf van een fiets, laptop of computer blijft de werkwijze hetzelfde (De Bilt, Houten, IJsselstein: via de lokale Stichting Leergeld en Stichtse Vecht: via Kindpakket van gemeente Stichtse Vecht).
  • Je kunt het tegoed dat aan het eind van het pasjaar over is bij elkaar optellen. Hierdoor kun je het tegoed makkelijker opmaken.  

Tip
Bedenk van tevoren waaraan je het U-pastegoed wilt besteden. Heb je het tegoed aan het begin van het jaar nodig, of heb je ook later in het jaar nog grote uitgaven?


Hoogte U-pastegoed van je kinderen
Het tegoed per kind is afhankelijk van de gemeente waar je woont en hoe oud je kind is:


Hoe gebruik ik Mijn U-pas?
Kies een activiteit of actie uit het U-pasaanbod waar je de U-pas voor wilt gebruiken. Ga met je U-pas naar de aanbieder van die activiteit of actie. Met je U-pastegoed betaal je het af te rekenen bedrag (wanneer dit op je U-pas staat) of een deel daarvan. Indien nodig betaal je het restant met pin of contant bij. Bekijk je tegoed en uitgaven op Mijn U-pas.

 


School
Kinderen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht kunnen hun U-pastegoed besteden aan kosten voor schoolactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een schoolreisje, kamp en de huur van een kluisje.

Het gaat om activiteiten voor scholieren op de basisschool en de middelbare school.

  • De school organiseert de activiteit;
  • Je overlegt met de school hoeveel tegoed je wilt gebruiken voor schoolactiviteiten;
  • De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van je kind door deze te scannen;
  • Het bedrag wordt op je tegoed ingehouden. Je vindt het resterende tegoed terug in Mijn U-pas.
Naar boven