Kindpakket

Uw kind (tot 18 jaar) kan gebruik maken van het Kindpakket

Het U-pastegoed voor kinderen heet het Kindpakket en is er voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Voor verschillende gemeenten, leeftijden en schoolfases gelden verschillende tegoeden.

Heeft uw kind een U-pas?

Dan kan uw kind (tot 18 jaar) gebruik maken van het Kindpakket. Bij de toekenning van het tegoed wordt uitgegaan van de leeftijd bij de start van het pasjaar (1 juli). Dit tegoed kan ingezet worden voor:

 • sportactiviteiten
 • culturele activiteiten
 • schoolactiviteiten 
 • een fiets voor kinderen van 4 jaar en ouder én 1 keer per 4 jaar*
 • een computer, laptop of tablet voor kinderen in het voortgezet onderwijs*

*De fietsregeling en de computerregeling zijn alleen beschikbaar voor U-pashouders die wonen in de gemeente Utrecht. Aan een fiets mag maximaal € 250,- uit het tegoed besteed worden en aan een computer € 350,-. 


Tegoed hoogte van het U-pas Kindpakket.

Het tegoed van het kindpakket is afhankelijk van de gemeente waar u woont en hoe oud uw kind is.


Kies zelf hoe u het U-pas Kindpakket gebruikt.

Met het U-pas Kindpakket kunt u meer kiezen. Maar let op! Meer keuzevrijheid betekent ook dat u goed moet bedenken waar u het U-pas Kindpakket dat jaar voor nodig hebt. Een nieuwe fiets kopen betekent misschien dat er geen geld overblijft om uw kind naar een sportschool te laten gaan. Denk daarom goed na waarvoor u het U-pas Kindpakket gebruikt. 

Rekenvoorbeeld

Stel uw kind gaat naar het vmbo. Het U-pas Kindpakket bestaat dan uit € 385. Uw kind heeft een laptop én een fiets nodig, maar wil ook nog naar de boksschool. Hoeveel houdt u daar dan nog voor over?

In dit voorbeeld kost de laptop € 200 en een fiets € 180. Dit betekent dat u dat jaar nog maar € 5 binnen het U-pas Kindpakket voor andere activiteiten kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de boksschool.


Meedoen met een U-pas activiteit of actie?

 • Ga naar het Aanbod en bekijk het overzicht.
 • Kies uw activiteit of actie.
 • Ga naar de aanbieder van uw keuze en toon uw U-pas.
 • Overleg met de aanbieder hoeveel tegoed u kunt gebruiken en of u zelf nog moet bijbetalen.
 • De aanbieder scant uw pas en schrijft het afgesproken bedrag van uw tegoed af.
 • Het bedrag wordt aangepast. U vindt het resterende tegoed terug in Mijn Account.

Wilt u meedoen aan een bepaalde activiteit in uw buurt, maar staat die niet in het overzicht van activiteiten en acties? Attendeer de aanbieder dan op de mogelijkheid om partner te worden van de U-pas. Verwijs deze aanbieder voor meer informatie naar onze website.


Ik wil mijn tegoed gebruiken voor schoolactiviteiten

Wilt u het Kindpakket besteden aan schoolactiviteiten, zoals excursies, schoolkamp of schoolreisjes? Dit geldt voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en werkt als volgt:

 • De school organiseert de activiteit
 • U overlegt met de school hoeveel tegoed u wilt gebruiken voor schoolactiviteiten (maximaal € 125,- per jaar)
 • De school scant de U-pas van uw kind en schrijft het afgesproken bedrag af van de pas
 • U vindt het resterende tegoed terug in Mijn Account.
Naar boven