Partner info

Alle informatie over een partnerschap met U-pas.

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Op de pas staat een persoonlijk tegoed, dat houders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de U-pas zijn aangesloten. Heeft u een vereniging of organisatie en wilt u zich aansluiten bij U-pas? Als partner brengen wij u onder de aandacht van de U-pashouders en vergroot u het bereik van uw vereniging of organisatie.

Welke voordelen heb ik als partner?

Zodra u partner bent, krijgt u toegang tot zo'n 50.000 U-pashouders. Daarnaast bieden we verschillende promotiemogelijkheden:

 • U promoot uw activiteit of actie op de aanbod-pagina.
 • U krijgt een eigen webpagina, waarop u uw aanbod met foto's, kortingen en andere relevante informatie kunt plaatsen.
 • Daarnaast maken we nieuwe partners via onze social media kanalen Facebook en Twitter bekend.
 • Tot slot stellen we promotiemateriaal aan u beschikbaar. Zo kunt u zelf ook via uw eigen kanalen en webpagina over de U-pas communiceren.
 • Hoe word ik partner van de U-pas?

Hoe word ik partner?

Meld u aan op het Partnerportaal. Of stuur een e-mail naar partners@upasbureau.nl


Hoe werkt het?

Als partner van de U-pas heeft u de mogelijkheid om een activiteit of een actie aan te bieden.

1. Activiteit

De U-pashouder heeft een tegoed op de pas staan. De hoogte hiervan en de bestedingsmogelijkheden zijn afhankelijk van leeftijd en woonplaats. Het tegoed kan een U-pashouder bijvoorbeeld besteden aan:

 • Contributie voor een sportvereniging.
 • Het volgen van een cursus.
 • De aanschaf van een fiets voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, 1x per 4 jaar, maximaal € 250.
 • De aanschaf van een computer voor leerlingen uit Utrecht op de middelbare school, maximaal € 350. Dit mag 1x tijdens de middelbare school periode.
 • Deelname aan schoolactiviteiten.

Voorwaarden voor een activiteit

 • De U-pashouder kan zijn volledige nog beschikbare tegoed hieraan bij u besteden. Dit bedrag mag door u dus niet op een lager bedrag of op een percentage worden gemaximeerd.
 • U biedt de activiteit aan voor het volledige U-pasjaar (1 juli 2019 t/m 30 juni 2020).
 • U-pas vergoedt periodiek (een deel van) het bestede U-pastegoed indien dit correct is geregistreerd.

SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 • Het staat U-pas vrij om u als partner te accepteren. Uw activiteit of actie past binnen de doelstellingen en het beleid van de U-pas. Uiteindelijk bepaalt U-pas of de actie gepubliceerd wordt. Hierbij wordt gelet op diversiteit en vernieuwing binnen het totale aanbod aan activiteiten en acties. 
 • U-pas biedt geen recht op exclusieve deelname.
 • U krijgt bij deelname aan U-pas een vermelding op de website van de U-pas en mogelijkerwijs op de social media kanalen Facebook en Twitter.
 • Bij een vermoeden van fraude (de pas is niet van degene die voor u staat) bent u gerechtigd om een legitimatie te vragen. In geval van fraude bent u verplicht de U-pas in te nemen en hiervan melding te maken bij U-pas.
 • Van deze voorwaarden afwijkende afspraken, aanvullingen op of gewenste wijzigingen zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • U stemt communicatie-uitingen, zoals banners of folders, met U-pas af.
 • U-Pas heeft het recht de Samenwerkingsvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan dertig (30) dagen na aankondiging van kracht zullen worden. Dergelijke wijzigingen worden geacht door de Partner onherroepelijk te zijn aanvaard, indien U-Pas niet na verloop van de periode van dertig (30) dagen van de Partner heeft ontvangen dat de Partner niet akkoord wenst te gaan met de aangekondigde wijziging. Als de Partner voor de ingangsdatum van de aangekondigde wijzigingen U-Pas informeert dat de Partner de wijzigingen niet wenst te accepteren, zal de relatie tussen de Partner en U-Pas met die berichtgeving geldig worden beëindigd met ingang van het moment waarop het bericht is ontvangen. 

Moet ik als partner een bewerkersovereenkomst afsluiten met de U-pas?

Als partner hoeft u geen bewerkersovereenkomst af te sluiten met U-pas, omdat de U-pas geen persoonsgegevens voor u bewerkt. U declareert alleen het bedrag dat een U-pashouder bij u besteedt op basis van het pasnummer. 

Registratieplicht

 • De U-pashouder kan in Mijn Account zien aan welke activiteiten hij hoeveel van zijn tegoed heeft besteed en hoeveel korting hij op acties heeft genoten. Dit kan alleen als alle gebruik correct wordt geregistreerd.
 • U bent dan ook verplicht om alle U-pashouders te registreren die van uw activiteit of actie gebruik maken. Dit gebeurt met behulp van een gebruiksvriendelijke app die u op uw smartphones en/of tablets kunt installeren en waarmee u de U-pas scant.
 • Het niet registreren op de voorgeschreven wijze leidt tot niet uitbetalen van het bij u bestede tegoed in geval van een activiteit of tot beëindiging van uw deelname in geval van een actie.

2. Actie

Op vertoon van de U-pas ontvangt de houder een korting op bijvoorbeeld de toegangsprijs, deelname aan een cursus of de aanschaf van een product.

Voorwaarden voor een actie

 • De korting moet zodanig zijn dat het een daadwerkelijke prijsverlaging betekent. De minimale korting is 20%.
 • Het moet een directe korting zijn, dus geen 2 voor de prijs van 1.
 • Het moet een echte korting zijn, dus geen gratis proefles, open dag, kennismaking o.i.d.
 • De actie moet aan alle U-pashouders onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als aan niet-U-pashouders.
 • U draagt zorg voor een correcte afhandeling van mogelijke klachten van U- pashouders over de actie. U brengt U-pas daarvan op de hoogte, als dat noodzakelijk is.
 • U informeert U-pas tijdig over wijzigingen, zoals prijswijzigingen of wijzigingen in exploitatie, tenaamstelling en de actie(s).
 • U-pas besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste weergave van uw actie, maar staat niet in voor eventuele onjuistheden.
 • U-pas selecteert acties van partners ter promotie van de U-pas.
 • Gedurende de actieperiode communiceert u geen betere actie met andere partijen en/of via andere kanalen.

Hoe krijg ik het bij mij bestede U-pasbudget vergoed?

Wanneer een pashouder gebruik wil maken van uw activiteit, registreert u dat via onze app die u installeert op uw Android of Apple smartphone(s) of tablet(s). Na het scannen van de U-pas ziet u hoeveel tegoed de pashouder nog bij u kan besteden. U geeft het voor deze activiteit geldende tarief in (of het nog beschikbare bedrag indien dit lager is) en drukt op Akkoord. Het gebruik is bij ons geregistreerd en wordt in de maand erop aan u uitbetaald.


Hoe maak ik promotie?

Onderstaand vindt u materialen voor de U-pas. Deze zet u in voor de promotie van uw aanbieding of actie.

Daarnaast kunt u bij ons raam- en kassastickers opvragen. Stuur hiervoor een mail naar partners@upasbureau.nl.


Ik heb een vraag

Neemt u dan contact op met U-pasbureau via partners@upasbureau.nl.

Bent u pashouder en heeft u een vraag? Mail dan naar info@u-pas.nl of bel met 088 – 600 63 00.

Naar boven